/  Stanisław Umiński

Stanisław Umiński

Pracownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz współzałożyciel i wiceprezes Instytutu Rozwoju. Członek Stowarzyszenia Badań Integracji Europejskiej (PECSA). Uczestnik i kierownik projektów badawczych dotyczących zwłaszcza problematyki zagranicznych inwestycji bezpośrednich i rozwoju regionalnego, realizowanych m.in. dla Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor i współautor publikacji z dziedziny inwestycji zagranicznych, handlu zagranicznego oraz konkurencyjności.

.