/  Sebastian Susmarski

Sebastian Susmarski

Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego – jednostki organizacyjnej Uczelni powołanej w celu nawiązywania relacji pomiędzy Uczelnią a jednostkami sektora prywatnego i publicznego.

Od ponad 20 lat zajmuje się dydaktyką w Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce efektywności funduszy publicznych oraz finansowaniu ochrony zdrowia. Jest autorem wielu publikacji naukowych, uczestniczy w realizacji projektów finansowanych m.in. przez NCBiR.

Przez ostatnie 9 lat związany z realizacją projektu budowy i eksploatacji Stadionu Energa Gdańsk sprawując funkcję członka Rady Nadzorczej.

W latach 2006-2016 pełnił funkcję Dyrektora Biura Ekonomicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. uczestnicząc w realizacji kluczowych projektów takich, jak budowa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Bałtyckiego Portu Nowych Technologii oraz Komercjalizacja Frontu Wyspy Ostrów.

Od 2013 roku bierze udział w pracach Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, najpierw jako zastępca przewodniczącego, a od 2016 roku – przewodniczący Rady.

.