/  Przemysław Szleter

Przemysław Szleter

Przemysław Szleter – ekspert w dziedzinie ICT specjalizujący się w wytwarzaniu, wdrażaniu i komercjalizacji systemów informatycznych szczególnie dla branży produkcyjnej oraz transportowo-logistycznej. Studiował na Politechnice Gdańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Studia kontynuował w Wielkiej Brytanii, gdzie na Coventry University zdobył tytuł Master of Science with Merit in Network Computing. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Zarządzanie Wartością Firmy oraz Inżynieria Finansowa. Jest certyfikowanym Project Managerem IPMA Level D. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staże w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Hiszpanii jako inżynier IT. Obecnie Przemysław Szleter jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy BetterSolutions S.A. W ciągu 5 lat istnienia firma wyspecjalizowała się i stała liderem w Polsce w obszarze optymalizacji transportu mleka i aktualnie posiada ponad 50% udział w tym rynku. Poza działalnością komercyjną firma BetterSolutions angażuje się w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz tematykę współpracy nauki i biznesu. W ramach tej działalności firma BetterSolutions wspólnie z ponad 100 partnerami pozyskała dofinansowanie największego programu badawczego realizowanego w Europie w obszarze Przemysłu 4.0 o łącznym budżecie ponad 115mln euro.

W latach 2013 – 2016 Przemysław Szleter pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Interizon, która pełni rolę Koordynatora Klastra Interizon – największego klastra branży ICT w Polsce zrzeszającego ponad 130 podmiotów. Od 2016 Przemysław Szleter jest Przewodniczącym Rady Fundacji Interizon. Ponadto jest Wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju i angażuje się w tworzenie strategii rozwoju branży ICT zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

.

Website