/  Dr inż. MBA Monika Lamparska-Przybysz

Dr inż. MBA Monika Lamparska-Przybysz

Absolwentka Biotechnologii SGGW. W 2005 roku otrzymała stopień dr n. wet. z zakresu biologii molekularnej.  W latach 2005-2014 Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych oraz Ekspert ds. Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Europejskich Celon Pharma S.A. Absolwentka studiów MBA Uczelni Łazarskiego w zakresie zarządzania. Obecnie uczestniczka Programu „Innovation Leader Executive” Od 2014 Kierownik ds. Pozyskiwania Funduszy i Współpracy Biznes-Nauka Polpharma S.A. Członek Grup Roboczych ds. Krajowych inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki oraz zastępca przewodniczącego Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza , wieloletni Ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, pozyskiwaniu, rozliczaniu i audytowaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich, a także budowaniu współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Współautor kilku zgłoszeń patentowych oraz kilkudziesięciu prac eksperymentalnych, doniesień konferencyjnych i prac przeglądowych z zakresu rozwoju leków innowacyjnych.

.