/  Małgorzata Zalewska

Małgorzata Zalewska

Kierownik Projektu w  Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego INVESTGDA. Zajmuje się sprzedażą terenów inwestycyjnych, zachęcaniem inwestorów do lokowania swoich oddziałów i projektów inwestycyjnych w Metropolii Gdańskiej. Jest kierownikiem projektu Pomorski Broker Eksportowy, którego celem jest wspieranie pomorskich MŚP w wychodzeniu zagranicę. Jest również członkiem rad nadzorczych w startupach, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim i blogerką.

.

Website