/  Dr inż Krzysztof Kanawka

Dr inż Krzysztof Kanawka

aktualnie dyrektor firmy Blue Dot Solutions, specjalizującej się w „dolnym sektorze kosmicznym” czyli praktycznym wykorzystaniu technik satelitarnych na Ziemi. Pan Kanawka jest aktywny od ponad 10 lat w sektorze kosmicznym, wliczając to europejskie edukacyjne projekty satelitarne. W latach 2015 – 2016 dr inż Kanawka koordynował projekt POSITION – pierwszy projekt w ramach programu Horyzont 2020 w tematyce kosmicznej z polskim liderem. Częściowo na bazie doświadczeń tego projektu powstał akcelerator Space3ac, który obecnie skupia się na technikach satelitarnych w sektorze transportu.

Ponadto, dr inż Kanawka liderował na przełomie 2016 i 2017 roku projekt przeglądu perspektywicznych technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Ten projekt dotyczył analizy technologicznej domen takich jak telekomunikacja, nawigacja satelitarna czy eksploracja Układu Słonecznego, a także przedstawienia szans i zagrożeń w przemyśle kosmicznym dla Polski. W najbliższych dwóch latach pan Kanawka będzie jednym z uczestników dwóch ważnych projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Więcej na temat tych dwóch projektów będzie wiadome na początku 2018 roku.

.