/  Anna Kwaśnik

Anna Kwaśnik

Absolwentka AWFiS w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych. Pełniąc rolę Project Managera w Fundacji Interizon realizuje projekt Innolabs finansowany w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze Digital Healthcare.

.

Website